slot vertaling

'Zwijg, Julocke, zoete vrouwe zei hij, 'hou toch op met rouwen, Maak er zo geen drama van!
Zijn colère was op slag voorbij.
Toch durf ik vragen, mijne heren dat u mij laat expliceren, hoe ik, armzalig schepselken, met het kwaad begonnen ben.
Ach!' Reynaert stond nog steeds op wacht.Was het jullie, of waren wij het?Hij was zodanig in paniek en vreesde zo hard voor zijn leven dat hij alles wou vergeven, zelfs het oog dat hij verloor in de schuur van de pastoor, voor een minnelijke schikking.Hoe dikwijls heb ik meegemaakt dat wij op jacht een grote prooi -een os, een varken of een ooi- tesamen hadden buitgemaakt, en dat mijnheer op zijn gemak met zijn madam Aarsvlindertjes en zijn zeven kindertjes aan tafel ging.Sinds wanneer doet gij zo flauw?' Tybeert schaamde zich en gauw sprong hij door het gat naar binnen.Er is een probleem, de boot van de oom van Chantal en Marc is te klein voor 5 personen.Jij kan niet zo goed zwemmen.Toen iedereen verzameld was, was er niemand -behalve de das- die niet kwam klagen over Reynaert, die deugniet met zijn grijze baard.Hoe moet ik het dan beginnen?' De koning sprak: 'Mijnheer Tybeert, Jij bent wijs en hooggeleerd.Vervolgens stellen ze vragen aan hun.Reynaert zei: 'Het zijn: een touw, een dwarslat en twee dikke palen.Julocke van haar kant stak gauw én van de offerkaarsen aan.
Ik ga jullie doden.
Daarbij spaar ik niemand.
Reynaert zelf zegt expliciet dat hij in de ban geslagen.Ik heb hem tot zijn ergernis ook leren vissen op het ijs.De koningin zei: Met plezier!Omdat hij uiteraard niks vond, zei hij bezorgd: 'Ik vind geen buit!' Ik zei: 'Nonkeltje, wat steekt gij uit?Daarna wilden ze hem bellen.Luister, Grimbeert, dan verstaat ge: Confiteor, pater, mater dat ik de otter en de kater en in casu ook de rest -mea culpa- heb gepest.' Grimbeert zei: 'Zeg, spreek jij Frans of zo, in plaats van Nederlands?Bruin riep: slot program motivasi Tybeert, neem het touw en kom!Was het dag of was het nacht, ik hield permanent de wacht.
Ge moet wel wat gaan graven en het mos opzij doen, maar daaronder vindt gij dan juwelen, duur en schoon, onder andere de kroon die koning Ermenrijk ooit droeg!

Ze scholden en ze vloekten luid.
Van bij het eerste woord herkende hij de stem van Bruin en vlug trok hij zich in zijn burcht terug.